chłopski

chłopski
chłopski {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ib, chłopskiscy {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dotyczący chłopa w zn. I – rolnika, mieszkańca wsi; związany z chłopami, ich obyczajami i kulturą; wiejski': {{/stl_7}}{{stl_10}}Chłopskie pola. Chłopskie dzieci. Chłopska zagroda. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'typowy dla chłopa (chłopów); przypisywany chłopu (chłopom) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Chłopska zawziętość. Chłopski spryt, upór. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, w którym są sami chłopi; zrobiony, przeprowadzony przez chłopów': {{/stl_7}}{{stl_10}}Chłopskie środowisko. Chłopska partia. Chłopskie ruchawki. Chłopskie powstanie. Chłopski protest. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'charakterystyczny dla mężczyzn (w przeciwieństwie do babskiego – właściwego kobietom) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kurtka zapinana na chłopską stronę. Założyła chłopskie portki. Typowo chłopska robota.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}brać – wziąć {{/stl_10}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na chłopski rozum; na chłopski [zdrowy, prosty] rozum; po chłopsku {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • chłopski — chłopskiscy 1. «dotyczący chłopa (rolnika); należący do chłopa, używany przez chłopa» Chłopska chata. Chłopskie gospodarstwo. Chłopski ubiór. Biedota chłopska. Chłopski syn. Pochodzenie chłopskie. Działacze chłopscy. 2 …   Słownik języka polskiego

  • chłopski — 1. Chłopski rozum «umiejętność rozwiązywania problemów dzięki sprytowi, intuicji, doświadczeniu»: Czego by Pan życzył mieszkańcom wsi (...)? – Roztropności, tego przysłowiowego chłopskiego rozumu, żeby wieś nauczyła się korzystać z demokracji i z …   Słownik frazeologiczny

  • chłopski filozof — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} z lekceważeniem lub ironią o kimś lubiącym się wymądrzać w sposób prostacki i naiwny; także o osobie robiącej wrażenie prostej i naiwnej, lecz zawsze… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chłopski rozum — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} myślenie realistyczne, oparte na praktyce i zdrowym rozsądku, trzeźwe, obywające się bez teoretyzowania : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ze swoim chłopskim rozumem całkiem nieźle radził sobie z nowymi zadaniami.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • robotniczo-chłopski — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib {{/stl 8}}{{stl 7}} robotniczy i chłopski : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sojusz, front robotniczochłopski. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • na chłopski [zdrowy, prosty] rozum — {{/stl 13}}{{stl 7}} trzeźwo, rozsądnie, rozważnie, praktycznie, krytycznie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tak na zdrowy rozum, to nie ma się o co kłócić. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • po chłopsku — → chłopski …   Słownik języka polskiego

  • rozum — 1. Brać coś na rozum «zastanawiać się nad czymś, rozważać coś»: Może dlatego właśnie, że instynkt jest tak zawodny, lubimy brać wszystko na rozum. Cosm 7/1999. 2. Iść, pójść, sięgnąć, pot. skoczyć po rozum do głowy «zastanowiwszy się znaleźć na… …   Słownik frazeologiczny

  • brać – wziąć — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}do siebie {{/stl 13}}{{stl 7}} interpretować czyjąś wypowiedź jako negatywną, złośliwą aluzję do siebie, do swojego zachowania; nadmiernie przejmować się czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wszystkie uwagi szefa brał… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozum — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. rozummie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} właściwa człowiekowi zdolność pojmowania, wnioskowania, wydawania sądów, umożliwiająca mu poznanie rzeczywistości; umysł : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”